Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Edukacja

Edukacja - W kręgu kultury katolickiej

Heading Photo

 

Historia Kościoła katolickiego na tle dziejów miasta

Zajęcia odbywają się w oparciu o prezentację multimedialną. Celem lekcji muzealnej jest przybliżenie wiedzy o dziejach Kościoła katolickiego w Łodzi, które są nierozerwalnie związane z losami naszego miasta. Uczniowie poznają historię pierwszej łódzkiej świątyni i drogę Kościoła od parafii do rangi metropolii, bezpośrednio podległej papieżowi. Mają też wyjątkową okazję do obejrzenia skarbów Kościoła łódzkiego, które są jednocześnie najstarszymi zabytkami związanymi z dziejami Łodzi. Ważnym elementem zajęć jest opowieść o wizycie papieża Jana Pawła II. Uczestnicy poznają szlak łódzkiej pielgrzymki papieża, oglądają liczne pamiątki związane z pobytem Ojca Świętego. Na koniec lekcji uczniowie rozwiązują test, będący podsumowaniem wiedzy zdobytej podczas zajęć.

 

Skarby łódzkiego Kościoła – szaty, naczynia, księgi liturgiczne

Podczas zajęć młodzież szkolna poznaje różnice pomiędzy ubiorem codziennym duchownych, a uroczystym strojem liturgicznym. Uczy się odczytywania funkcji i godności kościelnych poprzez strój kapłanów oraz towarzyszące im insygnia władzy duchowej. Uczniowie zapoznają się z kalendarzem świąt oraz symboliką kolorów roku liturgicznego. Lekcje prowadzone są w oparciu o historyczne szaty, w tym ornat z fundacji królowej Bony i najstarsze zachowane stroje łódzkich hierarchów (rekonstrukcja postaci biskupa w stroju pontyfikalnym). Pod koniec zajęć, w zależności od wieku grupy, uczestnicy rozwiązują quiz lub kolorują przygotowane szablony.

 

Madonny łódzkie

W trakcie lekcji przybliżane są miejsca kultu maryjnego – sanktuaria, w tym najważniejsze dla polskiej tradycji – Jasna Góra i Ostra Brama. Opowieść o zwyczajach rozwiniętego kultu wizerunków Maryi – koronacjach obrazów, nakładaniu sukienek i zasłanianiu obrazów innymi przedstawieniami. Młodzież poznaje „cudowne obrazy” i ich kopie, które najczęściej stają się obiektem kultu. Na nowo odkrywa charakterystyczny rys polskiej religijności maryjnej: tradycję majowych spotkań przy kapliczkach oraz Peregrynację Kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Uczestnicy słuchają opowieści o wizerunkach Matki Bożej w łódzkich świątyniach, nawiązujących do historii obrazu i dziejów naszego miasta. Na koniec lekcji uczniowie wypełniają arkusz pracy, będący podsumowaniem wiadomości zdobytych podczas zajęć.

 

Poznaj patrona swego - święci i ich atrybuty w ikonografii

Zajęcia odbywają się w formie opowieści ilustrowanej pokazem slajdów. Celem lekcji jest ukazanie piękna tradycji katolickiej i bogactwa sztuki sakralnej oraz nauczenie jak „odczytywać”  ikonografię chrześcijańską. Podczas zajęć przybliżana jest idea świętości w Kościele katolickim; uczniowie zapoznawani są z różnymi formami kultu świętych oraz wysłuchują opowieści o losach wybranych postaci. Omawiając kanony przedstawiania świętych w ikonografii, szczególny nacisk kładziony jest na atrybuty – będące kluczem do rozpoznania postaci. Podsumowaniem zajęć stanowi rozwiązanie testu „Poznaj patrona swego po atrybucie jego”.EmailDrukuj Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum