Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Edukacja

Edukacja - Religia i kultura Żydów

Heading Photo

 

Od Świątyni do synagogi – z dziejów judaizmu

Multimedialna lekcja, to opowieść o judaizmie od ukształtowania religii za czasów praojca Abrahama aż po zmiany doprowadzające do rozproszenia Żydów - diaspory. Podczas zajęć omawiana jest szczególna rola, jaką w tradycji judaistycznej pełni Świątynia Jerozolimska. Słuchacze poznają funkcje, urządzenie i wyposażenie synagog. Wyjątkowe miejsce zajmuje oczywiście Tora, dlatego szczegółowo omawiany jest proces jej powstawania oraz przepisy dotyczące najświętszej księgi judaizmu. W trakcie zajęć udostępnione są eksponaty, na zakończenie uczestnicy rozwiązują kalambury.

 

Szabat szalom. Żydowskie święta w roku obrzędowym

Wstęp do zajęć stanowi omówienie sposobów mierzenia czasu stosowanych przez Żydów na przestrzeni wieków. Kolejnym elementem jest prezentacja tradycyjnej obrzędowości związanej z żydowskimi świętami (Szabat, Rosz ha-szana, Jom Kipur, Sukot, Chanuka, Purim, Pesach, Szawuot). W opowieści o poszczególnych uroczystościach poruszane są następujące kwestie: geneza obrzędy, liturgia oraz jej znaczenie. Lekcja ma również na celu ukazanie odmiennych funkcji w życiu rodzinnym, przypisanych kobietom i mężczyznom w tradycyjnych społecznościach żydowskich. Zajęcia kończy gra w bączki chanukowe. Zwycięzcy otrzymują słodkie nagrody.

 

Od narodzin do śmierci – cykl życia w tradycji żydowskiej

Rodzina pełni nieocenioną rolę w kształtowaniu poczucia żydowskiej tożsamości i dlatego uznawana jest za najważniejszą komórkę żydowskiego życia społecznego i obrzędowego. To w jej obrębie kształtują się kolejne pokolenia wyznawców judaizmu. Proponowana lekcja obejmuje omówienie zwyczajów życia rodzinnego od narodzin do śmierci, a więc: rytualny obrzęd obrzezania, okupu za pierworodnego, postrzyżyn, bar/bat micwy, ślubu i wesela, pogrzebu. Tematyka zajęć uwzględnia różnice obyczajów występujące w różnych odłamach judaizmu.

 

Wokół cadyka. Zwyczaje chasydów cz. 1 i cz. 2

Zajęcia przybliżają świat wyznawców chasydyzmu – mistycznego ruchu w łonie judaizmu, który narodził się w XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej. Wywarł on olbrzymi wpływ na światopogląd, wierzenia i życie codzienne Żydów. Celem zajęć jest przybliżenie nowatorskich zmian, jakie w życie Żydów wprowadził chasydyzm. Omawiana jest chasydzka filozofia inspirowana kabałą, tajemnicze zwyczaje chasydów, ich wierzenia i światopogląd. Uczestnicy zajęć poznają niezwykłą rolę cadyka i znaczenie jego dworu, dowiadują się czym było sztetl w tradycji żydowskiej.
Atrakcją spotkań są 10. minutowe pokazy filmowe: Wesele chasydzkie – film ilustrujący obrzędowość ślubną i Chasydzi cadyka Elimelecha - film przedstawiający pielgrzymki chasydów do grobów wielkich cadyków.

 

 

 EmailDrukuj Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum