Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Edukacja

Edukacja - Świat kultury prawosławia

Heading Photo

 

Cerkiew – miejsce, gdzie Niebo styka się z Ziemią

Zajęcia w formie wykładu ilustrowanego pokazem multimedialnym wprowadzają słuchaczy w świat duchowości i sztuki Kościołów Wschodnich. Przybliżają podstawowe zasady kanonu religijnego i budownictwa sakralnego cerkwi prawosławnej oraz kościoła greckokatolickiego. Młodzież poznaje założenia architektoniczne, jakie powinien spełniać budynek świątyni i główne typy cerkwi na terenie Polski. Omawiana jest symbolika cerkwi oraz elementy wystroju jej wnętrza. Szczególny nacisk kładziony jest na wyjaśnienie znaczenia i schematu ikonostasu. W krótkim zarysie przybliżone są dzieje świątyń na ziemiach polskich w trudnych dla cerkwi okresach historycznych. Pod koniec lekcji uczniowie wypełnią arkusz pracy lub rozwiązują zagadki.

 

Ikona – słowo i obraz

Zajęcia edukacyjne mające na celu uświadomienie uczniom roli ikony w Kościołach Wschodnich. Przekazywane są podstawowe informacje dotyczące historii i teologii Cerkwi prawosławnej oraz Kościoła greckokatolickiego. Bogactwo sztuki cerkiewnej, ukazane poprzez świat ikon, ilustrują obszerne prezentacje multimedialne. Udostępniona jest także ekspozycja ikon i omawiane są główne typy przedstawień Bogurodzicy, Chrystusa i Świętych. Lekcja wyjaśnia ważną dla ikon symbolikę kolorów. Zajęcia kończą się krótkim konkursem.

 

Życie zaklęte w misteriach. Od chrztu do pogrzebu w tradycji prawosławnej

Lekcja ukazująca życie prawosławnego chrześcijanina od chwili narodzin aż do śmierci. Uczestnicy zajęć wprowadzeni zostają w świat wschodniej duchowości, poznają obrzędowość rodzinną, w tym towarzyszące jej liczne zwyczaje i przesądy. Omawiane są misteria, czyli sakramenty, które stanowią moment przejścia pomiędzy kolejnymi fazami życia religijnego człowieka oraz pozwalają w pełni czerpać z Tradycji Cerkwi prawosławnej. Słuchacze dowiadują się m.in. dlaczego prawosławne dzieci od chwili chrztu przyjmują także komunię; dlaczego w cerkwi nie ma konfesjonałów i jak wygląda spowiedź; czemu pierwszy ślub ma radosny charakter, kolejne zaś pokutny oraz jakie jest stanowisko Kościoła prawosławnego w sprawie kremacji ciał. Objaśnione zostaną także powody, dla których niektórzy duchowni zakładają rodzinny, inni zaś decydują się na samotne życie oraz jakie są konsekwencje takich wyborów.
Lekcja ilustrowana jest prezentacją multimedialną oraz obiektami udostępnionymi przez łódzką parafię prawosławną.
Atrakcję zajęć stanowi projekcja unikatowych filmów pozyskanych i opracowanych przez Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych MMŁ, będących zapisem obrzędu chrztu i uroczystości ślubnych, jakie miały miejsce na terenie wschodniej Polski oraz w Kazachstanie.

 

Rok obrzędowy w Kościołach Wschodnich

Multimedialna lekcja, której celem jest wprowadzenie w świat duchowości i obrzędowości wschodniego chrześcijaństwa. W trakcie zajęć wyjaśniona zostaje różnica pomiędzy starym a nowym stylem – czyli kalendarzem, który stosuje Kościół prawosławny. Omawiane są najważniejsze uroczystości w roku obrzędowym, w tym 12 Wielkich Świąt. Ukazywana jest towarzysząca im ikonografia oraz przybliżane są związane z nimi liczne zwyczaje, tradycje i przesądy.  
Uatrakcyjnieniem zajęć jest projekcja filmu, zrealizowanego przez Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych MMŁ, który stanowi zapis uroczystości wielkanocnych, jakie miały miejsce w łódzkiej parafii prawosławnej w 2011 roku.

 

Co wiemy o Cerkwi prawosławnej w Łodzi?

Na zajęciach młodzież szkolna poznaje historię i funkcjonowanie Cerkwi prawosławnej w Łodzi. Przybliżany jest kanon wyznania prawosławnego, przyczyny obecności wiernych Kościoła prawosławnego w Łodzi oraz miejsca kultu w naszym mieście. Młodzież zapoznaje się z łódzkimi cerkwiami, ich architekturą, wystrojem wnętrz oraz symboliką. Słucha pieśni cerkiewnych i opowieści o zwyczajach wielkich świąt prawosławia, jak np. malowniczego Święta Jordanu. Lekcję uatrakcyjniają udostępnione przedmioty kultu i pokaz multimedialny.

 

 EmailDrukuj Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum