Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Oddział Sportu i Turystyki

„Z dziejów łódzkich towarzystw turystycznych"

„Z dziejów łódzkich towarzystw turystycznych"
4 stycznia 2016 r.- 30 czerwca 2016 r.
Miejsce: Oddział Sportu i Turystyki MMŁ
Hala Sportowa, ul. Ks. I. Skorupki 21
Kurator: Bogdan Gumiński

Pierwsze towarzystwa turystyczne powstały w Łodzi już przed I Wojną Światową. W 1909 r. założono oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – powstałego w Warszawie w 1906 r. Na początku lat 20. XX w. powstał tu również oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Dziś w naszym mieście funkcjonują trzy oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – powstałego w 1950 r. na bazie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Działa tu również oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – reaktywowanego po zmianach społeczno-politycznych przełomu lat 80. i 90. XX w. Działalność prowadzą ponadto kwalifikowane towarzystwa zajmujące się turystyką górską: Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich oraz kluby wysokogórskie.

Wystawa przybliża historię i współczesność łódzkich towarzystw turystycznych oraz pokazuje ich rolę w upowszechnianiu turystyki wśród mieszkańców Łodzi. Towarzystwa turystyczne istniejące w Łodzi od ponad 100 lat odegrały rolę zarówno w przybliżaniu mieszkańcom historii miasta, regionu i kraju, jak i w organizowaniu turystyki kwalifikowanej: górskiej i wysokogórskiej, rowerowej, kajakowej, itp.

Materiał zdjęciowy prezentowany na ekspozycji uzupełniony jest prezentacją dokumentów, odznak, legitymacji, okolicznościowych dyplomów i pucharów związanych z łódzkimi towarzystwami turystycznymi. Dodatkową atrakcją jest prezentacja sprzętu turystycznego – zarówno historycznego jak i współczesnego.

Turyści w Ojcowie, przed 1914 r., ze zbiorów MMŁ

 

Ilustracja główna: Członkowie Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego na nartach w Tatrach, przed 1939 r., ze zbiorów MMŁ

EmailDrukuj Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum