Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Muzeum

„Łódzkie Oblicza Niepodległej”

„Łódzkie Oblicza Niepodległej” to program realizowany przez Muzeum Miasta Łodzi w 2018 roku nawiązujący do obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Inspiracją dla przedsięwzięcia jest wyjątkowe miejsce na mapie Łodzi – Stary Cmentarz przy ulicy Ogrodowej, który od 2015 roku jest częścią obszarowego Pomnika Historii pod nazwą „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”. Od 2013 roku Muzeum Miasta Łodzi jako partner Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem realizuje działania wystawiennicze, edukacyjne i naukowe na rzecz ochrony i popularyzacji jego walorów historycznych i zabytkowych.
Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy Ogrodowej, powstałe w 1999 roku, jest organizatorem społecznej zbiórki pieniędzy wydatkowanych na prace konserwatorskie wybranych pomników nagrobnych.
Dzieje Starego Cmentarza nierozerwalnie związane są z historią narodzin i dynamicznego rozwoju jednej z największych w Europie metropolii przemysłowych. Utworzony w 1855 roku Cmentarz był pierwszą w Łodzi wspólną nekropolią dla trzech wyznań chrześcijańskich: katolików, ewangelików i wyznawców prawosławia. Stał się miejscem pochówku zasłużonych obywateli miasta Łodzi, przedstawicieli elity finansowej, świata kultury i polityki, a wśród nich burżuazji przemysłowej, lekarzy, nauczycieli, artystów, przedwojennych prezydentów. Rangę historyczną cmentarza podkreślają postaci związane ze szczególnymi wydarzeniami z naszej historii, takimi jak XIX-wieczne powstania narodowe, walki o odzyskanie niepodległości w 1918 rok i jej obronę w 1920 i 1939 roku.
To wszystko sprawia, że Stary Cmentarz w Łodzi jest swoistym „zwornikiem pamięci” Łodzi – jej historii, ważnych wydarzeń oraz mieszkańców.

Założeniem przedsięwzięcia „Łódzkie Oblicza Niepodległej” jest realizacja działań edukacyjnych dla różnych grup wiekowych obejmujących: spotkania i spacery tematyczne, warsztaty i zajęcia edukacyjne, a poprzez nie prezentacja postaci i wydarzeń związanych z historycznymi okresami walk o niepodległość oraz w czasie jej utrwalania w okresie dwudziestolecia międzywojennego i ponownego odzyskiwania suwerenności po 1945 roku do czasów historii najnowszej. Najważniejszymi materialnymi rezultatami całorocznych działań będzie wydanie dwóch publikacji – publikacji-przewodnika po Starym Cmentarzu w Łodzi wraz z cyfrową prezentacją i mapą na muzealnej stronie internetowej Panteon Wielkich Łodzian 2.0.oraz reprintu wydawnictwa Eugeniusza Ajnenkiela i Stanisława Rachalewskiego z 1938 roku.

Działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży

„Odkrywamy Stary Cmentarz w Łodzi – Bohaterowie Niepodległej”.
Tematem zajęć i warsztatów edukacyjnych będzie prezentacja postaci – łodzian związanych z ideą walk o niepodległość Polski. Uczestnicy w nawiązaniu do obejrzanych na wstępie wystaw i zbiorów muzealnych, będą odkrywali Stary Cmentarz w Łodzi – przede wszystkim miejsca pamięci łodzian, którzy aktywnie uczestniczyli w walce o odzyskanie niepodległości na przestrzeni minionych wieków. Na Starym Cmentarzu szczególnym miejscem pamięci tych wydarzeń jest Aleja Powstańców, uczestników powstania listopadowego i styczniowego oraz Kwatera Zasłużonych, w której spoczęli żołnierze wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Drugim tematem przewodnim będzie prezentacja postaci i miejsc związanych z okresem utrwalania niepodległości po 1918 roku poprzez zaangażowanie w różnych obszarach działalności społecznej, samorządowej, kulturalnej i artystycznej. Doświadczenie miejsca i zrozumienie jego wartości oraz odkrywanie postaci związanych z ideą niepodległości ma przygotować młodzież do uczestnictwa w dalszych działaniach warsztatowych.
Celem warsztatów edukacyjnych będzie zaangażowanie młodzieży na różnych obszarach tematycznych i do różnorodnej aktywności edukacyjnej – od porządkowania zabytkowych miejsc, odczytywania inskrypcji opisywanego zabytku, detektywistycznego poszukiwania postaci i ich pomników nagrobnych, w oparciu o plan cmentarza i materiały zawierające krótkie biogramy, odkrywania symboli określających cechy bohaterów niepodległości, tworzenia wirtualnej mapy-przewodnika, prezentacji multimedialnych i miniatur filmowych. Efekty działań warsztatowych zostaną zaprezentowane w Muzeum Miasta Łodzi w ramach wydarzeń towarzyszących 24. kweście na Starym Cmentarzu (październik-listopad).
Zapisy na zajęcia: Cezary Pawlak, tel. 42 254 90 11 / Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Bilety: bilet ulgowy 1 zł / bilet normalny 3 zł

„Łódzkie Oblicza Niepodległej” – gra edukacyjna
Dla indywidualnych uczestników – dzieci, młodzieży i dorosłych zorganizowane zostanie wydarzenie w formie gry edukacyjnej. Miejscem, w którym uczestnicy gry będą odnajdywać historyczne ścieżki będzie Stary Cmentarz przy ulicy Ogrodowej. Celem gry będzie poznanie tego miejsca przez pryzmat historycznych postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości zarówno w skali ogólnopolskiej jak i lokalnej. W trakcie wydarzenia uczestnicy poznają wybranych bohaterów, którzy wnieśli wkład nie tylko w odzyskanie niepodległości, ale również jej utrwalenie. Pojawiające się postaci będą związane zarówno z walką zbrojną jak i działalnością społeczną, polityczną i kulturalną.
Stworzona specjalnie na potrzeby gry oprawa dźwiękowa zawierać będzie w sobie jednocześnie przewodnik po terenie cmentarza, ścieżką dźwiękową oraz zadania połączone razem warstwą narracyjną. Znajdzie się w niej miejsce zarówno na opisy istotnych z historycznego punktu widzenia postaci jak i odniesień do przestrzeni otaczającej uczestnika. Wyzwania stawiane uczestnikom rozgrywki opierać się będą na uważnej obserwacji otoczenia, w tym elementów zaaranżowanych na potrzeby gry. Za dokonanie poprawnych obserwacji i odnalezienie w przestrzeni odpowiednich informacji uczestnicy otrzymywać będą punkty.
Termin: 29.09.2018 (sobota)
Start: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, godzina: 12.30
Bilety: wydarzenie nie będzie osobno biletowane. Uczestnikami gry będą mogli być Ci, którzy w przeszłości odwiedzili Muzeum i przedstawią zrealizowane bilety wstępu na wystawy stałe i czasowe lub wykupią bilet wstępu, który będzie ich uprawniał do zwiedzenia Muzeum obecnie lub w przyszłości.

Działania dla młodzieży, dorosłych i seniorów

Założeniem tej części programu będzie realizacja spotkań i wydarzeń poświęconych różnym „Obliczom Niepodległej” – sztuki, historii, sportu, muzyki.

OBLICZA SZTUKI

„Obraz Niepodległej – Sylwetki łódzkich postaci kultury okresu I wojny światowej i lat międzywojennych oraz miejsc pamięci (Stary Cmentarz w Łodzi)”
Podczas spotkania przybliżone zostaną skutki kulturowe I wojny światowej, odzyskania przez Polskę i Łódź niepodległości oraz obraz międzywojnia, będącego następstwem wydarzeń związanych z 1918 rokiem. Ważnym elementem wydarzenia będzie omówienie biografii wybitnych postaci urodzonych w Łodzi lub też z Łodzią po I wojnie światowej związanych. Niektórzy z nich, jak Władysław Strzemiński, Przecław Smolik czy symbolicznie Karol Hiller są pochowani na Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej w Łodzi.
Na Starym Cmentarzu w Łodzi obecne są ważne postaci dla kultury okresu międzywojnia – Władysław Strzemiński – żołnierz I wojny światowej w armii carskiej, pionier konstruktywistycznej awangardy lat 20. i 30. XX wieku; twórca teorii unizmu, animator łódzkiej sztuki i Przecław Smolik – uczestnik I wojny światowej w armii austro-węgierskiej, który odegrał ważną rolę w utworzeniu wspólnie z Grupą AR, jednej z pierwszych na świecie, prezentowanej w stałej kolekcji muzealnej – międzynarodowej kolekcji sztuki współczesnej. Skomplikowany los Polaków, wcielanych do armii zaborców, którzy później zostawali współtwórcami kulturalnych osiągnięć Polski okresu międzywojennego i animatorami dla nowych miejsc i środowisk artystycznych, stanie się inspiracją do dyskusji na temat obrazu łódzkiej kultury okresu międzywojennego.
Termin: 25.05.2018 (piątek)
Godzina: 10.00-14.00
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Bilety: bilet ulgowy 1 zł / bilet normalny 3 zł

„Obrazy Niepodległej – Historia pewnej czcionki”
Spotkanie będzie poświęcone słynnej czcionce pod nazwą „Brygada”, powstałej w 1927 roku dla uczczenia 10-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, prawdopodobnie autorstwa słynnego polskiego typografa – Adama Jerzego Półtawskiego. Według przekazów ten krój pisma użyty był dotąd tylko w dwóch rocznicowych publikacjach. „Brygada” szybko wyszła z użycia. Muzeum Książki Artystycznej podjęło się rekonstrukcji zaginionej czcionki a efekty tych działań zostaną zaprezentowane podczas wydarzenia. Spotkanie będzie także okazją do dyskusji na temat druku funkcjonalnego Władysława Strzemińskiego i międzywojennej typografii i drukarstwa w Łodzi. Wydarzenie zakończą warsztaty, podczas których będzie można wykonać własnoręcznie niewielkie druki na unikalnym papierze i maszynie z Muzeum Książki Artystycznej z użyciem zrekonstruowanej czcionki.
Termin: 27.10.2018 (sobota)
Godzina: 12.30-18.00
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Bilety: bilet ulgowy 1 zł / bilet normalny 3 zł

OBLICZA HISTORII

„Stary Cmentarz – szlakami łódzkich bohaterów Niepodległej”
W pierwszej części spotkania zaprezentowany zostanie fragment stałej wystawy muzealnej „Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultur i wyznań". W drugiej części uczestnicy będą odnajdywać historyczne ścieżki na trójwyznaniowej nekropolii – Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej. Zaprezentowane zostaną postaci łodzian, którzy aktywnie uczestniczyli w procesie odzyskania niepodległości na przestrzeni minionych wieków – bohaterów powstań narodowych w XIX wieku, wydarzeń listopada 1918 roku i wojny w obronie niepodległości 1920 i 1939 roku oraz konspiracji w czasie drugiej wojny światowej i opozycji w okresie PRL-u. Drugim wątkiem tematycznym będzie prezentacja osób, które wyróżniły się w działalności kulturalnej, artystycznej, społecznej w okresach utrwalania niepodległości. Spotkanie będzie również okazją przedstawienia walorów zabytkowych i bogatej symboliki pomników nagrobnych oraz potrzeby ich konserwacji i ochrony jako dziedzictwa kulturowego w wymiarze europejskim.
Terminy: 21.07.2018 r. (sobota), 11.08.2018 r. (sobota)
Godzina: 11.30-14.30
Start: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.
Zapisy: 42 254 90 11 / Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

„Łódź w Niepodległej"
Spotkanie poświęcone łódzkim wydarzeniom, które jako pierwsze miały miejsce w niepodległej Polsce lub odegrały ważną rolę w polskim życiu społecznym, mając nie tylko istotny wpływ na życie i kulturę mieszkańców naszego miasta ale również w odniesieniu ogólnopolskim. Przedstawione zostaną, m.in. inicjatywy w oświacie i szkolnictwie, które wyróżniły Łódź w niepodległej Polsce okresu międzywojennego.
Termin: 16.09.2018 (sobota)
Godzina: 12.30-14.30
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.

„Bittdorffowie – rodzinne historie na drodze do Niepodległej”
Podczas spotkania publiczność muzealna będzie miała okazję do poznania historii rodziny Bittdorfów, których historia dotyczy wydarzeń poprzedzających i związanych z powstaniem styczniowym w Łodzi i regionie łódzkim. Spotkanie z potomkami rodziny Bittdorfów połączone będzie z prezentacją pamiątek rodzinnych znajdujących się w zbiorach Muzeum Miasta Łodzi (pamiętnik Antoniego Bittdorfa i Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari Anastazego Bittdorfa).
Termin: 08.09.2018 (sobota)
Godzina: 12.30-14.30
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.

„Szlakiem wielkości: odtworzony warsztat pracy konspiracyjnej J. Piłsudskiego w Łodzi"
Spotkanie poświęcone prezentacji reprintu wydawnictwa z 1939 roku (który zostanie wydrukowany w 2018 roku) autorstwa znanego łódzkiego historyka ruchu robotniczego i socjalistycznego Eugeniusza Ajnenkiela oraz literata i historyka Stanisława Rachalewskiego. Podczas prelekcji przybliżone zostaną działania podejmowane w Łodzi na rzecz upamiętnienia walki o wolność i niepodległość w okresie międzywojennym oraz pamiątki Eugeniusza Ajnenkiela – będące w zbiorach Muzeum Miasta Łodzi. Prezentacji będzie towarzyszyła mini-wystawa poświęcona historii powstania Muzeum Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
Termin: 14.10.2018 (niedziela)
Godzina: 12.30-14.30
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.

OBLICZA SPORTU

Turniej w szachach błyskawicznych
Nawiązując do turniejów szachowych w Łodzi okresu międzywojennego, w których podkreślano znaczenie odzyskania niepodległości dla rozwoju szachów i szerzej sportu w mieście i kraju, wspólnie z Partnerami, Muzeum planuje zorganizować turniej szachowy w 100-lecie Niepodległości. Będzie on otwarty dla wszystkich chętnych, zarówno czynnie uprawiających tę piękną grę, jak i amatorów. Chcemy, aby był on nie tylko promocją szachów, ale także okazją do przybliżenia historii tej dyscypliny i podkreśleniem, że również łódzcy szachiści upamiętniali w okresie międzywojennym odzyskanie niepodległości przez Polskę. Pierwszym ważnym wydarzeniem w historii szachów w mieście był przyjazd z Paryża, arcymistrza Dawida Janowskiego – uczestnika meczu o mistrzostwo świata ze słynnym Emanuelem Laskerem w 1910 r. Dawid Janowski w Łodzi zmierzył się w 1899 r. z najlepszymi łódzkimi szachistami. W tym samym roku zorganizowano pierwsze mistrzostwa miasta, w których zwyciężył Chaim Janowski – osiadły w Łodzi brat Dawida. W 1903 r. powołano w mieście Łódzkie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej. Jego członkiem był, między innymi, Akiba Rubinstein – jeden z najlepszych szachistów świata początku XX w. Łódzkie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej przetrwało do 1939 r. Było organizatorem zarówno turniejów o mistrzostwo miasta, kraju, jak i o randze międzynarodowej. Działacze Towarzystwa w 1929 r. doprowadzili do wizyty w Łodzi mistrza świata, Aleksandra Alechina. Łódź była w 1927 r. także gospodarzem Szachowych Mistrzostw Polski (Wszechpolskiego Turnieju Szachowego).
Rozegrany w dniach 20 kwietnia – 7 maja turniej był nie tylko promocją szachów, ale także manifestacją osiągnięć sportu, rozwijającego się w niepodległej Polsce. W turnieju wzięło udział 15 najlepszych polskich szachistów, z Akibą Rubinsteinem, Ksawerym Tartakowerem i Kazimierzem Makarczykiem.
W 1938 r. Łódzkie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej zorganizowało międzynarodowy turniej w związku z jubileuszem 35-lecia stowarzyszenia. Podobnie jak Mistrzostwa Polski z 1927 r., był on nie tylko ważnym wydarzeniem w polskich szachach, ale także manifestacją osiągnięć tej dyscypliny sportu w niepodległej Polsce. Był podkreśleniem, że to dzięki odzyskaniu niepodległości w 1918 r. polscy szachiści w latach 1918-1939 należeli do najlepszych na świecie – Polska na drużynowych Olimpiadach Szachowych zdobyła w tym okresie 6 medali (jeden złoty, dwa srebrne i trzy brązowe).
Termin: 04.11.2018 (niedziela)
Godzina: 10.00-18.00
Miejsce: Muzeum Sportu. Szybciej. Wyżej. Mocniej – nowa wystawa stała w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej, al. Politechniki 10
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.

„W 20-lecie Niepodległości. Wystawa osiągnięć łódzkiego sportu"
W związku z 20-lecie niepodległości na początku listopada 1938 r. zarząd Łódzkiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki zaapelował do łódzkich klubów i stowarzyszeń sportowych o zorganizowanie wystawy dokumentującej osiągnięcia łódzkiego sportu w niepodległej Polsce. Apel ten związany był z chęcią pokazanie, że to dzięki odzyskaniu niepodległości mógł nastąpić rozwój szeroko pojętego wychowania fizycznego. W organizację wystawy włączyły się łódzkie związki i stowarzyszenia sportowe, a patronat nad nią objęła Rozgłośnia Łódzka Polskiego Radia. Ekspozycja otwarta została w dniu 26 marca 1939 r. w auli Państwowej Szkoły Techniczno-Przemysłowej przy ul. Żeromskiego 115. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną działania na rzecz upamiętniania odzyskania niepodległości przez łódzkie kluby i związki sportowe w okresie międzywojennym, których kulminacją stanowiło otwarcie wystawy poświęconej osiągnięciom łódzkiego sportu.
Termin: 03.11.2018 (sobota)
Godzina: 12.30-14.30
Miejsce: Muzeum Sportu. Szybciej. Wyżej. Mocniej – nowa wystawa stała w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej, al. Politechniki 10
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.

„Biegi lekkoatletyczne, wyścigi kolarskie, mecze piłkarskie. Świętowanie odzyskania niepodległości przez łódzkie kluby i stowarzyszenia sportowe w okresie międzywojennym"
Podczas wykładu przybliżone zostaną wydarzenia i zawody sportowe organizowane w Łodzi w okresie międzywojennym w celu uczczenia odzyskania przez Polskę niepodległości: Narodowe Biegi na Przełaj, rewie sportowe, wyścigi kolarskie, które odbywały się w ramach Święta 3 Maja oraz w dniu Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości (11 listopada); zawody sportowe organizowane w związku z rocznicami wymarszu Pierwszej Kompani Kadrowej z Krakowa w dniu 6 sierpnia 1914 r., itp.
Termin: 04.11.2018 (niedziela)
Godzina: 12.30-14.30
Miejsce: Muzeum Sportu. Szybciej. Wyżej. Mocniej – nowa wystawa stała w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej, al. Politechniki 10
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.

„Łódzkie Oblicza Niepodległej” – uroczysta gala podsumowująca całoroczne przedsięwzięcie
Termin: 18.11.2018 (niedziela)
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.

OBLICZA MUZYKI

Wspólnie z Partnerem Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków – Oddział w Łodzi Muzeum zorganizuje cykl kameralnych koncertów pod nazwą „Najpiękniejsza jest muzyka polska". Celem tych koncertów jest przypomnienie rzadko wykonywanych lub zapomnianych utworów kompozytorów polskich. Wykonawcami będą artyści łódzcy – soliści i zespoły kameralne oraz wyróżniający się studenci Akademii Muzycznej w Łodzi.

„Fryderyk mniej znany”
Termin: 09.09.2018 (niedziela)
Godzina: 18.00-20.00
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.

Program:

Fryderyk Chopin (1810-1849)
1.Nokturn Des – dur op.27 nr 2
2.Ballada f – moll op.52
3.Pieśni na głos i fortepian op.74 :
Życzenie, Smutna rzeka, Gdzie lubi, Poseł - (sł. Stefan Witwicki) Dwojaki koniec (sł. Bohdan Zaleski), Moja Pieszczotka (sł. Adam Mickiewicz), Piosnka litewska (sł. Ludwik Osiński), Dumka (sł. Bohdan Zaleski)    
4.Preludia op.28 nr 1-8, 15-16, 21-24
5.Polonez As-dur op.53

Wykonawcy: utwory fortepianowe – Cezary Karwowski, pieśni -  Beata Zawadzka-Kłos – sopran, Agata Górska-Kołodziejska – fortepian
Anna Liszewska  – słowo o muzyce

„Karol Odnowiciel i Młoda Polska”
Termin: 16.09.2018 (niedziela)
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.

Program:

Mieczysław Karłowicz (1876-1909)|
- Impromptu na skrzypce i fortepian
- Pieśni na głos i fortepian (wybór) :

 1. Pamiętam ciche, jasne, złote dnie sł. Kazimierz Tetmajer
 2. Po szerokim, po szerokim morzu sł. Kazimierz Tetmajer
 3. Na spokojnym, ciemnym morzu sł. Kazimierz Tetmajer
 4. Mów do mnie jeszcze sł. Kazimierz Tetmajer
 5. Z erotyków sł. Jan Waśniewski
 6. Smutną jest dusza moja sł. Kazimierz Tetmajer
 7. Zasmuconej sł. Kazimierz Gliński
 8. Śpi w blaskach nocy sł. Henryk Heine przekł. Maria Konopnicka
 9. Skąd pierwsze gwiazdy sł. Juliusz Słowacki
 10. Nie płacz nade mną sł. Jan Iwański
 11. Z nową wiosną sł. Czesław Jankowski

Karol Szymanowski (1882-1937)
-  2 Etiudy op. 4 na fortepian: es-moll, b-moll (1900-1902)
-  Mity, trzy poematy na skrzypce i fortepian, op. 30 (1915):
1
. Źródło Aretuzy, 2.  Narcyz, 3. Driady i Pan

Wykonawcy: Agnieszka Mastalerz – skrzypce, Krzysztof Cegliński – fortepian, Marcin Bańczyk – wiolonczela, Ziemowit Wojtczak - baryton, Anna Liszewska – fortepian, Dominika Przech – skrzypce, Wojciech Kubica – fortepian
Anna Liszewska – słowo o muzyce

„W stronę modernizmu”
Termin: 14.10.2018 (niedziela)
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.

„Zapomniany wiek XIX”
Termin: 18.11.2018 (niedziela)
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.

 

Partnerzy:
Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy Ogrodowej w Łodzi,
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział w Łodzi,
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi,
Kolegium Gospodarki Przestrzennej Politechniki Łódzkiej,
Zakład Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódzki Okręgowy Związek Szachowy,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zespół Muzeum Miasta Łodzi:
Maja Jakóbczyk (koordynator) tel. 42 254 90 90, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Cezary Pawlak (koordynator) tel. 42 254 90 11, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Magdalena Krajewska-Sochala (promocja) tel. 42 254 90 94, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Sebastian Glica (Oddział Sportu i Turystyki MMŁ)
Adam Klimczak (Dział Sztuki MMŁ)
Beata Kamińska (Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych MMŁ).

 

Honorowy Patronat


Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018


Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi


EmailDrukuj Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum