Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Muzeum

Publikacje online

2017 "Bracia Hirszenbergowie: W poszukiwaniu ziemi obiecanej / Hirszenberg Brothers: In search of the Promised Land"
Redakcja: Adam Klimczak, Izabella Powalska, Teresa Śmiechowska
Łódź – Warszawa, Muzeum Miasta Łodzi, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2017
687 stron, ilustracje kolorowe
ISBN: 978-83-65026-24-8

 

Publikacje, które oddajemy do Państwa rąk to owoc interdyscyplinarnego, trzyletniego projektu i najobszerniejszy zbiór wiedzy na temat braci Hirszenbergów. Pierwsza, to drukowany katalog wybranych prac Samuela, Leona i Henryka. Druga, to teksty pokonferencyjne, dostępne jako publikacja cyfrowa na stronach internetowych Muzeum Miasta Łodzi oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. Są wynikiem znakomitej współpracy dwóch niezależnych instytucji, dzięki której udało się znacznie pogłębić wiedzę na temat życia i twórczości trzech wybitnych artystów, o których powinniśmy pamiętać i nadal systematycznie badać ich, wciąż jeszcze nie do końca odkryte, biografie. Możliwa dzięki wspólnej wystawie konfrontacja różnorodności dzieł pozwoliła zobaczyć twórcze drogi braci w nowym świetle, a jednocześnie przypomniała zachodzące przez prawie stulecie zmiany w ich otoczeniu i w sztuce. Prezentowany wybór prac w Muzeum Miasta Łodzi i następnie w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie objął najlepsze, reprezentatywne dla braci Hirszenbergów dzieła we współcześnie zaaranżowanych przestrzeniach. [ze wstępu Teresy Śmiechowskiej i Adama Klimczaka]

Pobierz publikację w wersji PDF

2014 W poszukiwaniu zaginionej ciągłości miasta
Autor projektu, redakcja:
Michał Gruda
Opieka merytoryczna:
dr inż. arch. Łukasz Pancewicz
Transkrypcje spotkań i ich redakcja oraz montaż plików audio:
Marzena Badziak
Opracowanie redakcyjne:
Zuzanna Hylla
Opracowanie graficzne, skład:
The Endless Summer Studio /
Magdalena Lauk
Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Orange w ramach projektu Akademia Orange.
Publikacja wydana na Licencji Creative Commons Polska 3.0 –
Uznanie autorstwa CC-BY
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2014.
163 s., ilustracje

 

Publikacja jest zbiorem wywiadów, transkrypcji i tekstów zgromadzonych podczas realizacji projektu "W poszukiwaniu zaginionego kwartału", przeprowadzonego przez Muzeum Miasta Łodzi w 2014 roku.
Spotkania, których transkrypcje znajdują się w tekście można również odsłuchać, klikając na ikonkę głośnika na początku transkrypcji.

Pobierz publikację w wersji PDF

2014 Aleksander Tansman. Warsztat kompozytora : Alexandre Tansman – Composer’s technique and workshop : Alexandre Tansman – l’atelier du compositeur
redakcja: Magdalena Krajewska-Sochala, Katarzyna Kuropatwa-Pik, Marcin J. Szymański.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2014.
184 s., ilustracje
Wszystkie teksty w językach: polskim, angielskim i francuskim.

 

Aleksander Tansman urodził się w Łodzi, ale z wyboru był obywatelem Francji. Koncertował prawie na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Chinach, Hongkongu i wielu innych zakątkach globu. Pod koniec lat 20. XX wieku stał się czołowym przedstawicielem awangardy muzycznej – „nowej szkoły kompozytorskiej”. Uznawany za najwybitniejszego kompozytora polskiego.
Album zawiera teksty poświęcone sylwetce kompozytora, bogaty materiał ilustracyjny oraz szczegółowe kalendarium życia. Tekst trójjęzyczny.

 

Pobierz katalog w wersji PDF
2014 Katalog memorabiliów profesora Jana Karskiego ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi,
oprac. Andrzej Jankowski, Mirosław Jaskulski, Małgorzata Laurentowicz-Granas.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2014,
150 s., ilustracje kolorowe

 

Katalog jest spisem obszernego zbioru pamiątek, przekazanych w darze przez legendarnego emisariusza Jana Karskiego Muzeum Miasta Łodzi, a tym samym całemu społeczeństwu. Zróżnicowany zbiór został podzielony w katalogu na dziewięć działów grupujących obiekty jednorodne z punktu widzenia funkcji lub sposobu ich wytworzenia. W obrębie działów pozycje ujęto w ciągu chronologicznym.

 

Katalog jest elementem nowej wystawy stałej, która została przygotowana w stulecie urodzin Profesora Karskiego i zachowując charakter ekspozycji biograficznej z elementami wnętrza waszyngtońskiego mieszkania prezentuje materiały dotyczące wielu aspektów bogatego życia intelektualnego.

 

Pobierz katalog w wersji PDF
2014 Zapraszamy do lektury czasopisma Miscellanea Łódzkie przygotowanego przez pracowników Muzeum Miasta Łodzi.
Zespół redakcyjny
redaktor: Katarzyna Kuropatwa-Pik
zastępca: Marcin J. Szymański
sekretarz redakcji: Marta Skłodowska
skład i łamanie: Tomasz Kochelski
fotoedycja: Magdalena Krajewska-Sochala
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2014.
168 s., ilustracje

 

Pobierz czasopismo w wersji PDF

EmailDrukuj Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum