Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Muzeum

Na wspólnym podwórku – wystawa o wielokulturowej Łodzi

W 2015 roku Muzeum Miasta Łodzi pozyskało grant ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program: Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura kultury) na realizację projektu pt. „Zakup i montaż sprzętu multimedialnego i oświetleniowego na potrzeby wystawiennicze i edukacji kulturalnej”. Był to I etap zaplanowanego na lata 2015-2017 przedsięwzięcia, którego efektem będzie powstanie w podziemiach Pałacu Poznańskich nowej ekspozycji  „Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultur i wyznań”.  Realizacja I etapu przypadła na drugą połowę 2015 roku i obejmowała adaptację przestrzeni ekspozycyjnej dla potrzeb wystawy – finansowaną ze środków Miasta Łodzi, oraz zakup i instalację multimediów: systemu audio-video, nagłośnieniowego i oświetleniowego. II etap prac nad wystawą miał miejsce w roku 2016 i obejmował przygotowanie treści audiowizualnych oraz realizację koncepcji i scenariusza wystawy. Obecnie trwa III etap prac. Działania przewidziane w założeniach scenariuszowych do realizacji w 2017 roku obejmują m.in. dalsze prace merytoryczne, kontynuowanie prac aranżacyjnych i konserwatorsko-renowacyjnych, prace projektowe i poligraficzne dotyczące plansz i fototapet, redagowanie tekstów narracyjnych do wystawy i artykułów do katalogu, opracowanie graficzne i druk publikacji oraz materiałów promocyjnych, przygotowanie filmu reklamowego, działania promocyjne i edukacyjne.

Efektem prac będzie oczekiwana i ważna dla historii miasta i regionu stała wystawa o wielokulturowej Łodzi pod nazwą „Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultur i wyznań”. Jej otwarcie dla publiczności planowane jest w październiku 2017 roku. Ekspozycja ukaże historyczną wielokulturowość Łodzi i jej mieszkańców przez pryzmat obrazów z życia fabrycznej wielonarodowej metropolii oraz najbardziej charakterystycznych dla ówczesnej Łodzi miejsc – miejskich podwórek. Z perspektywy polsko-żydowsko-niemieckiego sąsiedztwa pokazana zostanie codzienność życia „lodzermenszów” z wyboru – dawnych łodzian współtworzących wieloetniczne miasto.  Aranżację podwórka dawnej łódzkiej kamienicy czynszowej dopełnią, urządzone w kontekście epoki mieszkania rodzin: polskiej, żydowskiej oraz niemieckiej, gabinet urzędnika carskiego, drobne lokale handlowo-usługowe z początku XX wieku, a także kawiarenka. Zwiedzający będą mogli nie tylko zobaczyć eksponaty, dokumenty i zdjęcia ze zbiorów muzeum, ale także dzięki nowoczesnym multimediom posłuchać i obejrzeć audiowizualne prezentacje czy doświadczyć kolejnych wrażeń dzięki efektom dźwiękowym (np. odgłosy ulicznego zgiełku, syren fabrycznych, samochodów, tramwajów czy wielojęzyczne rozmowy w  języku jidysz, polskim i niemieckim). Wszystko to odtworzy życie przedwojennych łodzian., a także ukaże zarys sytuacji polityczno-społecznej dawnej Łodzi, obejmujący okres uprzemysławiania miasta od zaborów i Królestwa Polskiego, aż po lata międzywojnia i II Rzeczpospolitej. Poszczególne elementy wystawy będą ponadto ulegać aranżacyjnym zmianom wraz z porami roku lub kalendarzem świąt przypadających w danej religii: katolicyzmie, judaizmie czy protestantyzmie.  W ramach przestrzeni ekspozycyjnej specjalne miejsce zostanie przeznaczone na działania edukacyjno-warsztatowe oraz na stanowiska edukacyjnych działań interaktywnych z wykorzystaniem multimediów.

Autorką i koordynatorką projektu oraz wystawy jest Anna Walaszczyk - Kierownik Oddziału Kultur i Tradycji Wyznaniowych MMŁ

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Łodzi

Ilustracja: Zdjęcie łódzkiego podwórka z początku XX w., ze zbiorów MMŁ

EmailDrukuj Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum