Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

"Lubię wiedzieć" w lipcu

8 lipca o godzinie 11.00 w siedzibie Oddziału Kultur i Tradycji Wyznaniowych MMŁ (Plac Wolności 2) odbędzie się kolejny wykład z cyklu „LUBIĘ WIEDZIEĆ" – spotkanie zatytułowane "Madonny Łódzkie. Dzieje i oblicza kultu" poprowadzi Natalia Scegielniak-Glica.

Kolejne spotkanie, z cieszącego się coraz większym zainteresowaniem cyklu „Lubię wiedzieć”, poświęcone będzie ukazaniu piękna tradycji katolickiej. Celem wykładu, ilustrowanego pokazem slajdów, jest zapoznanie słuchaczy z wizerunkami Matki Boskiej znajdującymi się w łódzkich świątyniach oraz ukazanie ich dziejów, związanych często ściśle z historią miasta. Pomimo tego, że Łódź nie jest powszechnie znana jako ośrodek kultu religijnego, to w naszym mieście obecne są obrazy maryjne, które często są obiektem czci wielu pokoleń łodzian. I mimo tego, że w zbiorowej świadomości Łódź przeważnie funkcjonuje jako miasto stosunkowo młode i kojarzone z przemysłem włókienniczym, to warto przypominać, że Łódź posiada średniowieczne korzenie, a najstarsze zabytki – zarówno ruchome jak i nieruchome – związane są z Kościołem katolickim. Kult maryjny jest jednym z najważniejszych rysów polskiej religijności, a podstawowym jego przejawem jest cześć, jaką darzone są wizerunki Bogurodzicy. Podczas wykładu słuchacze wprowadzeni zostaną w dzieje kultu maryjnego, dowiedzą się, że Matka Boska (poza Chrystusem) jest najczęściej przedstawianą postacią w ikonografii chrześcijańskiej, a typy jej ikonograficznych przedstawień wywodzą się z chrześcijańskiego Wschodu. Prelekcja przybliży zebranym najważniejsze przejawy kultu wizerunków maryjnych – np. zakładanie sukienek z metali szlachetnych czy koronacje obrazów. Omówiona zostanie także doniosła rola, jaką pełnią w życiu religijnym sanktuaria oraz ukazany zostanie wpływ decyzji Soboru Watykańskiego II na architekturę i dekorację kościołów.

Cykl niedzielnych spotkań „LUBIĘ WIEDZIEĆ" prowadzony jest z myślą o dorosłych i starszej młodzieży. W każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 11.00 odbywają się multimedialne wykłady z zakresu wielowyznaniowości i różnorodności kulturowej dawnej oraz współczesnej Łodzi. Omawiamy wkład różnych nacji w budowę i rozwój miasta. Przybliżamy jego historię i wielonarodowe dziedzictwo poprzez systemy religijno-kulturowe i dorobek cywilizacyjny, tworzony w koegzystencji wielu religii i kultur. Opowiadamy takie o każdej kulturze z osobna. Sięgając do korzeni chrześcijaństwa i judaizmu, pokazujemy, jak wyznanie i kultura religijna wpływają na życie codzienne, zachowania ludzi, etos pracy, obchodzenie świąt dorocznych i uroczystości rodzinnych, oraz jak determinują obyczaje, ubiór, sztuki plastyczne, architekturę. Spotkaniom towarzyszą pokazy slajdów, a także filmy ilustrujące obrzędowość w różnych tradycjach wyznaniowych.

Na wszystkie spotkania wstęp wolny. Zapraszamy!

EmailDrukuj Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum